Media

Adina Nanu a alcătuit seturi de diapozitive comentate, pe capitole din istoria stilurilor - arhitectură, pictură, sculptură si arte decorative - editate de Ministerul Invăţământului, videocasete: "Confluenţe între muzică si artele vizuale", 1993, "Pictura medievală românească", 1995, "Educaţie sentimentală", 1998, DVD "Dans - Costum", 2008, etc.

Studii publicate în reviste de specialitate, ca ARTA, Studii si Cercetări de Istoria Artei, Ed. Academiei Române, Revista Muzeelor, Comisia Monumentelor Istorice etc.si numeroase articole în diferite ziare si reviste, precum conferinţe si emisiuni de radio si TV.


Canal: youtube

Adina Nanu despre costum: aici

Adina Nanu: moda ca artă: aici

Adina Nanu despre educaţia prin artă: aici

Adina Nanu despre detalii în compoziţ ia vestimentară: aici

Adina Nanu: La Belle Epoque în Bucureşti aici

Costum, colecţie, carnaval cu Adina Nanu: aici

Adina Nanu: 7 ani de Fundaţia Calea Victoriei - despre artă şi viaţă aici

Adina Nanu despre educaţie în comunism, Sabin Popp şi comunicarea cu imaginea: aici

Adina Nanu despre Sabin Popp: aici

Adina Nanu despre Olga Greceanu: aici

Adina Nanu: Colţuri de Bucureşti aici

Atelier de machiaj în decorul Adinei Nanu: aici