Carți publicate

Parcurgând alături de Adina Nanu lista cărţilor şi studiilor ei din diverse publicaţii, care au apărut din 1950 şi până azi şi ascultându-i explicaţiile, constaţi cu uimire că temele nu i-au fost niciodată impuse sau comandate ci au fost mereu alese de ea însăşi, ca urmare a întâlnirii cu o operă sau un artist care i-au stârnit entuziasmul şi dorinţa de a şti şi a înţelege mai mult.

Câteva tablouri din Muzeul Naţional de Artă din Bucureşti, care au cucerit-o prin farmecul lor, ca Răstignirea lui Antonello da Messina sau Vânătoarea lui Lucas Cranach cel Bătrân, au devenit punctul de plecare al unor monografii, ca şi Naturile moarte ale lui Theodor Pallady sau portretele şarjate de Octav Angheluţă.

Alteori opera unui artist a fost reluată în etape succesive de aprofundare. Astfel, poate fi urmărit drumul de la mica monografie a lui Albrecht Durer din 1957 la comentarea scrierilor despre artă ale acestuia, din 1970, şi până la cartea "Pe urmele lui Durer", din 1976, în care sunt cercetate legăturile artistului german cu arta saşilor din Transilvania (cartea a fost tradusă în limba germană).Calatorie in jurul casei mele

Volumul apare acum in a doua editie complet transformat, ilustrat cu multe desene si picturi ale autoarei, majoritatea de dimensiunile originale, e o carte - album. Ea nu poate fi clasata intr-un singur gen literar sau plastic ci apare ca o insiruire de surprize in cuvinte si imagini, cu o structura - cu sau fara voia autoarei - moderna..

în cursurile de la Universitatea de Arte, Adina Nanu a pornit de la Istoria Artei Universale, descoperind "imaginea umană" ca principala artă decorativă, cu care începe conturarea fiecărui nou stil, alcătuită nu numai din costumaţie ci şi din coafură, machiaj şi până la cel mai mic accesoriu. Cartea relevă aspectul artistic al înfăţişării oamenilor de-a lungul timpului, în strânsă legătură cu artele plastice, care indică modelele ideale, ca şi cu toate celelalte arte decorative, cu rol util, de comunicare şi estetic.

Imaginea umană, privită ca operă de artă, realizată cu aceleaşi mijloace compoziţionale şi tehnice ca şi pictura sau sculptura, este analizată în volumul "Arta pe om". în aceeaşi sferă de preocupări intră şi cataloagele sau articolele scrise despre colecţia de costume şi obiecte ambientale pe care Adina Nanu a alcătuit-o în ultimele decenii şi cu care a organizat până acum 20 expoziţii.

La Uiversitatea de Artă Teatrală şi Cinematografică, Adina Nanu a înţeles că studenţii au nevoie de o iniţiere în artele vizuale, scriind cartea "VEZI? Comunicarea prin imagine", ca o sinteză cuprinzând atât artele plane, cu două dimensiuni, ca desenul sau pictura, cât şi pe cele cu trei dimensiuni, cu volum, ca sculptura sau arhitectura, apoi pe cele cinetice, în mişcare, ca teatrul, cinematograful, etc.

Convinsă de marea importanţă educativă a artelor vizuale, care ar trebui să fie studiate de către toţi tinerii, Adina Nanu a început să scrie manuale pentru şcoala generală, destinate însă şi adulţilor amatori de "long life learning".

"Artă, Stil, Costum" este, probabil, una dintre cele mai bune căr?i scrise de către Adina Nanu. Autoarea priveşte înfăţişarea umană ca pe un mijloc de comunicare extraverbală, prin imagine. Folosind mijloacele artistice de expresie ale sculpturii şi ale picturii ca şi sugestiile senzoriale ale materialelor, costumul este integrat artelor decorative. Principalele momente de înflorire culturală din istoria omenirii, când artele s-au acordat între ele formând stiluri, sunt evocate având ca punct central idealul uman al fiecărei epoci, pe care contemporanii s-au străduit să-l atingă prin costum.

Adina Nanu nu a ţinut niciodată socoteala articolelor risipite prin reviste, al conferinţelor sau emisiunilor de televiziune şi consideră firesc să ofere tot ce ştie oricui şi oricând, fără nici o reţinere, cu bucuria de a fi de folos.

Mai jos este bibliografia Adinei Nanu, în cei 59 de ani de activitate:


- Pictorul Gh. Tattarescu, ESPLA, 1955
- Albrecht Durer, ESPLA, 1957
- Theodor Pallady, Ed. Meridiane, 1963
- Istoria Institutului de Arte plastice, cap 2 şi 4, Ed Meridiane, 1964
- Pe scurt despre sculptură, Ed. Meridiane, 1966
- Pictorul Octav Angheluţă, Ed. Meridiane, 1967
- Pictorul Sabin Popp, Ed. Meridiane, 1968
- Antonello da Messina, Ed.Meridiane, 1969
- Cunoştinţe despre artă, în "Desen 5", Ed. Didactică, 1969
- A.Durer: Hrana ucenicului pictor (scrieri despre artă), studiu introductiv, note, corectarea traducerii, Ed.Meridiane, 1970
- Sculptorul a.Bourdelle, Ed. Meridiane, 1971
- Lucas Cranach cel Bătrân, Ed. Meridiane, 1972
- Cunoştinţe despre3 artă, în "Desen 6", Editura Didactică, 1973
- Sabin Popp, organizarea expoziţiei retrospective la Muzeul Naţional de Artă şi catalogul - album
- Andre Lhote: "De la paletă la masa de scris", traducere, studiu introductiv şi note, Ed.Meridiane, 1974
- Pe urmele lui Durer, Ed. Albatros, 1976
- Artă, Stil, Costum, Ed. Meridiane 1976, versiunea engleză în 1981
- Sculptorul Donatello, Ed. Meridiane, 1980
- Sculptorul I. Gr. Popovici, Ed. Meridiane, 1984
- Ion Lucian Murnu (în colaborare cu Doina Mândru), Ed. Meridiane, 1986
- Sculptorul Alexandru Călinescu (în colaborare cu Florica Cruceru), Ed. Meridiane, 1988
- Spiru Chintilă (în colaborare cu Florica Cruceru), Ed. Meridiane, 1989
- Educaţie Plastică pentru clasa IX liceu, Ed. Vizual, 2000
- Educaţie Plastică pentru clasa X liceu, Ed. Vizual, 2000
- Arta pe om, Ed. Compania, 2001
- VEZI? Comunicarea prin imagine, Ed. Vizual, 2002
- Olga Greceanu, Ed.Palatelor Brâncoveneşti, Mogoşoaia, 2004
- Theodora Cernat Popp, expoziţie retrospectivă şi catalog, Ed. Palatelor Brâncoveneşti, 2004
- Educaţie plastică pentru clasa X liceu, Ed. Sigma, 2005
- Educaţie artistică pentru clasa XI liceu, Ed. CD-press, 2006
- Arta, Stil, Costum, ediţia II completată, Ed. Noi Mediaprint, 2008
- Bărbatul şi Moda, Ed.Polirom Iaşi, 2009
- VEZI? Comunicarea prin imagine Ed II revăzută, Ed. Didactică şi Pedagogică, 2011
- Călătorie în jurul casei mele, UNArte, Ed II completată, 2014